Registrerede arbejdssøgende efter køn, bosted og alder (1996M01-2017M10) [ARDLED2]
Marker dit valg og vælg mellem tabel på skærm eller fil format. Markerings tips

For variabler markeret med Vælg mindst en værdi skal der vælges mindst en værdi

tid Vælg mindst en værdi

Total 22 Valgt

Søg

måned Vælg mindst en værdi

Total 12 Valgt

Søg

køn

Total 3 Valgt

Søg

bosted

Total 3 Valgt

Søg

alder

Total 13 Valgt

Søg


Antal valgte data celler:(max antal 1.000.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 50 kolonner


Antal valgte celler overstiger max tilladte 1.000.000
Kontakt og information

Information

Enhed
Personer
Kontakt
Gorm N. Pedersen, gnpe@stat.gl
Seneste opdatering
14-11-2017
Opdateringsfrekvens
Monthly, Qaammammut, Månedlig
Næste opdatering
14-12-2017
Oprettelsesdato
04-10-2010
Kilde
Grønlands Statistik
Matrix
ARXLED2
Fodnoter

Fodnoter

Opgørelsen er dannet på baggrund af kommunale registreringer til de lokale arbejdsmarkedskontorer fra borgere, der melder sig jobsøgende. Ændringer i administrationspraksis og lovgivning (herunder blandt andet pensionsalderen) bevirker, at udviklingen af registrerede arbejdssøgende over tid skal tolkes med varsomhed.Før 2010 dækker opgørelsen kun registreringer i byerne, hvorfor der ikke er tal for bygderne og alle bosteder (by/bygd) fra før 2010.