Registrerede arbejdssøgende i lokaliteterne (2010M01-2020M01) [ARDLED3]
Marker dit valg og vælg mellem tabel på skærm eller fil format. Markerings tips

For variabler markeret med Vælg mindst en værdi skal der vælges mindst en værdi

tid Vælg mindst en værdi

Total 121 Valgt

Søg

lokalitet

Total 76 Valgt

Søg


Antal valgte data celler:(max antal 1.300.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 60 kolonner


Antal valgte celler overstiger max tilladte 1.300.000
PxWebAboutTableContact

Information

Enhed
Personer
Kontakt
Gorm N. Pedersen, gnpe@stat.gl
Seneste opdatering
14-02-2020
Opdateringsfrekvens
Monthly, Månedligt, Qaammammut
Næste opdatering
16-03-2020
Oprettelsesdato
08-02-2019
Kilde
Grønlands Statistik
Matrix
ARXLED3
PxWebAboutTableFootnotes

Fodnoter

Opgørelsen er dannet på baggrund af kommunale registreringer til de lokale arbejdsmarkedskontorer fra borgere, der melder sig jobsøgende. Ændringer i administrationspraksis og lovgivning (herunder blandt andet pensionsalderen) bevirker, at udviklingen af registrerede arbejdssøgende over tid skal tolkes med varsomhed.
Der er foretaget en revision af statistikken pga. forhøjelse af pensionsalderen, det har med ført mindre ændringer i antallet i forhold til tidligere år.
Alder: 18 til pensionsalderen (2010-2016 65, 2017- 66)