Hovedbeskæftigelse blandt fastboende fordelt på tid, branche og uddannelse [ARDBFB8]
Marker dit valg og vælg mellem tabel på skærm eller fil format. Markerings tips

For variabler markeret med Vælg mindst en værdi skal der vælges mindst en værdi

tid Vælg mindst en værdi

Total 10 Valgt

Søg

branche

Total 13 Valgt

Søg

uddannelse

Total 13 Valgt

Søg

opgørelsesvariabel Vælg mindst en værdi

Total 2 Valgt

Søg


Antal valgte data celler:(max antal 1.300.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 50 kolonner


Antal valgte celler overstiger max tilladte 1.300.000
PxWebAboutTableContact

Information

Enhed
Antal personer og DKK
Seneste opdatering
10-12-2018
Opdateringsfrekvens
Ukiumoortumik
Næste opdatering
09-12-2019
Oprettelsesdato
15-09-2014
Kilde
Grønlands Statistik
Matrix
ARXBFB8
PxWebAboutTableFootnotes

Fodnoter

For metode og definitioner henvises til seneste beskæftigelsespublikation, der kan hentes på www.stat.gl
opgørelsesvariabel
Gennemsnitlig månedsløn fra hovedbeskæftigelse
Før 2014 er månedsløn for indhandlende fangere og fiskere bruttoopgjort, hvilket medfører overvurderet gennemsnitlig månedsløn inden for branchen Fiskeri, fangst og landbrug. Dette betyder også, at de overordnede lønopgørelser før 2014 er en anelse overvurderede.
branche: Offentlig administration og service
Grundet lav detaljeringsgrad i rådata indgår den statslige beskæftigelse først i Offentlig administration og service fra og med 2015. Før 2015 indgår denne beskæftigelse i gruppen Uoplyst. Det skønnes, at den offentlige beskæftigelse reelt har været uændret fra 2014 til 2015.