Antal ledige fastboende 18-65-årige fordelt på tid, bosted, alder, køn og måneder i ledighed [ARDLED5]
Marker dit valg og vælg mellem tabel på skærm eller fil format. Markerings tips

For variabler markeret med Vælg mindst en værdi skal der vælges mindst en værdi

tid Vælg mindst en værdi

Total 8 Valgt

Søg

bosted

Total 3 Valgt

Søg

alder

Total 11 Valgt

Søg

køn

Total 3 Valgt

Søg

måneder i ledighed Vælg mindst en værdi

Total 5 Valgt

Søg


Antal valgte data celler:(max antal 1.300.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 50 kolonner


Antal valgte celler overstiger max tilladte 1.300.000
PxWebAboutTableContact

Information

Enhed
Antal personer
Seneste opdatering
10-01-2019
Opdateringsfrekvens
Ukiumoortumik
Næste opdatering
10-01-2020
Oprettelsesdato
31-10-2012
Kilde
Grønlands Statistik
Matrix
ARXLED5
PxWebAboutTableFootnotes

Fodnoter

For metode og definitioner henvises til seneste ledighedspublikation, der kan hentes på www.stat.gl
Anm.: Pensionsalderen blev forhøjet fra 64 år til 65 år pr. 1. januar 2017. Fra 2017 omfatter variablen alder »over 60 år« derfor de 60-65 årige. For 2010-2016 omfatter variablen alder »over 60 år« de 60-64 årige.
Signaturforklaring:
. Tal kan i sagens natur ikke forekomme
.. Udeladt af diskretionshensyn
... Oplysninger foreligger ikke
* Foreløbige tal