Levendefødte og middelfolketal i kommunerne 1977-2016 [BEDBBLK2]
Marker dit valg og vælg mellem tabel på skærm eller fil format. Markerings tips

For variabler markeret med Vælg mindst en værdi skal der vælges mindst en værdi

tid Vælg mindst en værdi

Total 40 Valgt

Søg

kommune

Total 6 Valgt

Søg

moders bosted

Total 2 Valgt

Søg

moders fødested

Total 2 Valgt

Søg

moders alder

Total 36 Valgt

Søg

art Vælg mindst en værdi

Total 2 Valgt

Søg


Antal valgte data celler:(max antal 1.000.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 50 kolonner


Antal valgte celler overstiger max tilladte 1.000.000
Kontakt og information

Information

Enhed
Personer
Kontakt
Lars Pedersen, LARP@stat.gl
Seneste opdatering
07-11-2017
Opdateringsfrekvens
Årligt
Næste opdatering
07-11-2017
Oprettelsesdato
16-09-2010
Kilde
Grønlands Statistik
Matrix
BEXBBLM2
Fodnoter

Fodnoter

Revideret datagrundlag for perioden 1973-2009
For at præsentere en konsistent tabel i Statistikbanken, med meget høj detaljeringsgrad og færrest mulige uoplyste tabelceller er data om fødsler blevet gennemarbejdet for periode siden 1973
Oplysninger om moders bopæl og alder er på fødselstidspunktet.
Ved revisionen er manglende oplysninger i kalenderåret for fødslen suppleret med oplysninger fra et andet år Fx. I kalenderårsstatistikken har vi hidtil antaget at en moder er født udenfor Grønland hvis hendes fødested er uoplyst. I datagrundlaget har vi nu fejlrettet med oplysninger om moders nyeste kendte fødested, jf myndighedskoden.
Alle adresser er konverteret til lokalitetskode, som defineret af Asiaq i 2009I nogle tilfælde er en levendefødt blevet talt 2 gange i de hidtil offentliggjorte tal.
I datagrundlaget fandtes tidligere mødre og barn uden identifikation. Dette er rettet gennem opslag i andre dele af befolkningsstatistikkens registre
I 1990 og i perioden 1994-2005 er antallet af levendefødte i alt reduceret med 71 levendefødte
moders alder
Alder beregnet som forskel i år mellem barns og moders fødselsdato i personnummer Mødre under 14 medregnes som 14-årige, og mødre over 50 medregnes som 49-årig
tid
2016
Endelig opgørelse