Middellevetid 2-års grundlag[BEDDT2A]
Marker dit valg og vælg mellem tabel på skærm eller fil format. Markerings tips

For variabler markeret med Vælg mindst en værdi skal der vælges mindst en værdi

bosted

Total 3 Valgt

Søg

fødested

Total 3 Valgt

Søg

køn

Total 3 Valgt

Søg

alder

Total 100 Valgt

Søg

tid Vælg mindst en værdi

Total 41 Valgt

Søg


Antal valgte data celler:(max antal 1.300.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 50 kolonner


Antal valgte celler overstiger max tilladte 1.300.000
PxWebAboutTableContact

Information

Enhed
antal år
Kontakt
Lars Pedersen, LARP@stat.gl
Seneste opdatering
11-02-2019
Opdateringsfrekvens
Annually
Næste opdatering
16-11-2019
Oprettelsesdato
20-12-2011
Kilde
Grønlands Statistik
Matrix
BEXDT2A
PxWebAboutTableFootnotes

Fodnoter

Simpel beregning.
Med reference til et Lexis skema er dødshyppighederne her beregnet ud fra såkaldte a-grupper, der afgrænser hændelser efter alder og kalenderår. Denne metode stiller færrest krav til datamaterialet og middellevetiderne er beregnet for 2-års perioder fra 1977/78 og frem. Udover køn er beregningerne også foretaget på fødested og bostedstype, ligesom beregninger er gennemført for mænd og kvinder i alt.
Beregninger baseret på erfaringer fra 2 år er pga befolkningens størrelse påvirket af tilfældige kalenderårseffekter. Disse effekter dæmpes ved at gennemføre beregningerne for 5-års perioder. Se tabel BEDDT5A
alder
Alder skal her forstås i betydningen restlevetid i alder x. Middellevetiden er således restlevetid ved fødsel altså alder 0