Befolkningen i kommuner og distrikter efter husstandstype 1994-2019 [BEDHUS3]
Marker dit valg og vælg mellem tabel på skærm eller fil format. Markerings tips

For variabler markeret med Vælg mindst en værdi skal der vælges mindst en værdi

størrelse

Total 12 Valgt

Søg

husstandstype

Total 19 Valgt

Søg

adressetype

Total 2 Valgt

Søg

bosted

Total 5 Valgt

Søg

område

Total 25 Valgt

Søg

tid Vælg mindst en værdi

Total 26 Valgt

Søg


Antal valgte data celler:(max antal 1.300.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 50 kolonner


Antal valgte celler overstiger max tilladte 1.300.000
PxWebAboutTableContact

Information

Enhed
antal personer
Kontakt
Lars Pedersen, LARP@stat.gl
Seneste opdatering
08-02-2019
Næste opdatering
08-02-2020
Oprettelsesdato
24-01-2019
Kilde
Grønlands Statistik
Matrix
BEXHUS3
PxWebAboutTableFootnotes

Fodnoter

Befolkningsstatistikregistret indeholder oplysninger om alle personer, som har haft bopæl i Grønland efter 1. januar 1977.
Registrets formål er at danne grundlag for befolkningsstatistikken, samt supplere andre personhenførbare oplysninger
med basisoplysninger om personen, samt dennes adresse og familierelationer.
Befolkningsstatistikregistret opdateres med oplysninger fra CPR(Folkeregistrene) hvor følgende oplysninger hentes:
navn, køn, alder, fødested, statsborgerskab, civilstand, henvisning til mor, far samt ægtefælle, bopælsadresse og tilflytningsdato.
Jfr §13 i Lov om Grønlands Statistik, videregives ingen personhenførbare oplysninger fra registret, bortset fra personnumre, som efter Datatilsynets godkendelse er udtrukket til interviewundersøgelser
Opgørelsen er baseret på adresseoplysninger i folkeregistrene. En husstand består af
de personer som er registreret med identisk adresse. Den mindste forskel mellem adresseregistreringerne
fører til at personer, som i virkeligheden bor sammen, statistisk pladseres i forskellige husstande.
Ændringer i antal husstande over tid kan skyldes ændringer i registrerings praksis i folkeregistrene.
adressetype
Nogle adresser i CPR er ikke fysiske adresser, men administrative, fx. vejkoder som : uden fast bopæl eller fartøjer.
Der er også mange tolkningsmuligheder for personer som bor udenfor kommunal inddeling. Opgjort som husstande udgør disse kun et par hundrede blandt de 22tusinde husstande. Grønlands Statistik ser bort fra disse administrative adresser når husstandene beskrives
De administrative adresser kan medtages/udelades ved opgørelser af husstandstype og størrelse.
tid
Kangerslussuaq blev en del af daværende Sisimiut Kommune i 2002.
4. april 2018 Tabeller hentet før denne dato afviger en smule fra tabeller dannet efter. Årsag : En programmeringsfejl fundet og rettet. ca 100 husstande for hele befolkningen berørt