Befolkningen fordelt efter familietype 1994-2019 [BEDFAM1]
Marker dit valg og vælg mellem tabel på skærm eller fil format. Markerings tips

For variabler markeret med Vælg mindst en værdi skal der vælges mindst en værdi

adressetype

Total 2 Valgt

Søg

alder

Total 100 Valgt

Søg

distrikt

Total 19 Valgt

Søg

køn

Total 2 Valgt

Søg

familietype

Total 7 Valgt

Søg

tid Vælg mindst en værdi

Total 26 Valgt

Søg


Antal valgte data celler:(max antal 1.300.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 50 kolonner


Antal valgte celler overstiger max tilladte 1.300.000
PxWebAboutTableContact

Information

Enhed
personer
Kontakt
Lars Pedersen, LARP@stat.gl
Seneste opdatering
08-02-2019
Næste opdatering
08-02-2020
Oprettelsesdato
24-01-2019
Kilde
Grønlands Statistik
Matrix
BEXFAM1
PxWebAboutTableFootnotes

Fodnoter

Udgangspunktet for familieopgørelserne er husstandsopgørelsen. En husstand består af samtlige personer, med samme folkeregisteradresse uden
hensyn til relationer mellem disse.
Familiesammensætningen opgøres på baggrund af relationerne mellem beboerne i samme husstand. En familie omfatter således en eller flere
personer i samme husstand, som knyttes til hinanden gennem pardannelser eller slægtsskab. En husstand kan omfatte flere familier, men
familier kan omvendt ikke have medlemmer fra flere husstande.
En familie består af en enlig eller et par med eller uden børn. En familie omfatter i nogle tilfælde alle personer i en husstand, mens
andre husstande deles i flere familier.
Registrerede partnere opgøres ikke særskilt, men medtages som gifte personer.
adressetype
En adresse kan omfatte en traditionel bolig eller institutioner som eksempelvis kollegier, alderdomshjem og børnehjem.
I tillæg til almindelige boliger og institutioner anvendes nogle adresser administrativt til at registrere personer uden fast bopæl. Der kan
eksempelvis være tale om hjemløse, besætningsmedlemmer på skibe eller ansatte på stationer.
familietype
En familie består af en eller flere personer, der bor på samme folkeregisteradresse. En familie består af en enlig eller et par med eller uden børn.En familie omfatter i nogle tilfælde alle personer i en husstand, mens andre husstande deles i flere familier.
Familier kan opdeles i tre hovedtyper:

1. Parfamilier
2. Enlige
3. Ikke-hjemmeboende børn.

For parfamilier og enlige kan familien ud over parret eller den enlige bestå af et eller flere hjemmeboende børn (0-17 år) eller hjemmeboende unge (18-24 år).
En familie består af højst to generationer. Hvis tre generationer bor sammen, regnes det som to eller flere familier.
tid
4. april 2018 Tabeller hentet før denne dato afviger en smule fra tabeller dannet efter. Årsag : En programmeringsfejl fundet og rettet. ca 100 husstande for hele befolkningen berørt