Vandringer, foreløbig kvartalsvis månedsopgørelse (alder) 2017-2018 [BEDBBIU2Ku]
Marker dit valg og vælg mellem tabel på skærm eller fil format. Markerings tips

For variabler markeret med Vælg mindst en værdi skal der vælges mindst en værdi

opgørelsesdato Vælg mindst en værdi

Total 7 Valgt

Søg

tid Vælg mindst en værdi

Total 21 Valgt

Søg

vandringstype Vælg mindst en værdi

Total 2 Valgt

Søg

kommune

Total 7 Valgt

Søg

køn

Total 2 Valgt

Søg

alder

Total 100 Valgt

Søg

fødested

Total 2 Valgt

Søg


Antal valgte data celler:(max antal 1.300.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 50 kolonner


Antal valgte celler overstiger max tilladte 1.300.000
PxWebAboutTableContact

Information

Enhed
Personer
Kontakt
Lars Pedersen, LARP@stat.gl
Seneste opdatering
06-11-2018
Opdateringsfrekvens
Annually
Næste opdatering
04-05-2017
Oprettelsesdato
22-03-2010
Kilde
Grønlands Statistik
Matrix
bexbbiu2k
PxWebAboutTableFootnotes

Fodnoter

Foreløbige vandringer opgør antal vandringer(=flytninger ud og ind af landet) en gang i kvartalet og fordeles bla på måneder. Nogle hændelser indberettes til folkeregistrene lang tid efter de er indtruffet, selvom loven foreskriver at ændring af fast bopæl skal meddeles folkeregistret inden 5 dage.
I tabellen medtages alle vandringer som er foretaget efter 31. december 2016. Flytninger foretaget før denne dato og indberettet senere er ikke med her.
''Vandringer opgøres en måned efter kvartalets udløb