Befolkningen i kommunerne(2018) 1. Januar 1977-2017 [BEDST2A]
Marker dit valg og vælg mellem tabel på skærm eller fil format. Markerings tips

For variabler markeret med Vælg mindst en værdi skal der vælges mindst en værdi

tid Vælg mindst en værdi

Total 41 Valgt

Søg

område

Total 7 Valgt

Søg

bosted

Total 6 Valgt

Søg

alder

Total 100 Valgt

Søg

køn

Total 2 Valgt

Søg

fødested

Total 2 Valgt

Søg


Antal valgte data celler:(max antal 1.300.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 50 kolonner


Antal valgte celler overstiger max tilladte 1.300.000
PxWebAboutTableContact

Information

Enhed
Personer
Seneste opdatering
05-10-2017
Opdateringsfrekvens
Årligt
Næste opdatering
10-02-2017
Oprettelsesdato
22-03-2010
Kilde
Grønlands Statistik
Matrix
BEXST2A
PxWebAboutTableFootnotes

Fodnoter

Befolkningsstatistikregistret indeholder oplysninger om alle personer, som har haft bopæl i Grønland efter 1. januar 1977.
Registrets formål er at danne grundlag for befolkningsstatistikken, samt supplere andre personhenførbare oplysninger
med basisoplysninger om personen, samt dennes adresse og familierelationer.
Befolkningsstatistikregistret opdateres med oplysninger fra CPR(Folkeregistrene) hvor følgende oplysninger hentes:
navn, køn, alder, fødested, statsborgerskab, civilstand, henvisning til mor, far samt ægtefælle, bopælsadresse og tilflytningsdato.
Jfr §13 i Lov om Grønlands Statistik, videregives ingen personhenførbare oplysninger fra registret, bortset fra personnumre, som efter Datatilsynets godkendelse er udtrukket til interviewundersøgelser