Registrerede motorkøretøjer fordelt efter ejerskab [ENDMO1HI]
Marker dit valg og vælg mellem tabel på skærm eller fil format. Markerings tips

For variabler markeret med Vælg mindst en værdi skal der vælges mindst en værdi

ejer

Total 3 Valgt

Søg

kategori

Total 17 Valgt

Søg

tid

Total 53 Valgt

Søg


Antal valgte data celler:(max antal 1.000.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 50 kolonner


Antal valgte celler overstiger max tilladte 1.000.000
Kontakt og information

Information

Enhed
Antal køretøjer
Kontakt
Lene Baunbæk, LEBA@stat.gl
Seneste opdatering
03-05-2018
Opdateringsfrekvens
Annually
Næste opdatering
03-05-2018
Oprettelsesdato
05-05-2014
Matrix
ENEMO1HI
Fodnoter

Fodnoter

Registrerede motorkøretøjer pr. 1. januar.
Fra 2014 registreres også entreprenørmaskiner, påhængsvogne og snescootere.
I 2005 og 2006 er det ikke muligt at fordele motorkøretøjer efter ejerskab.
Bemærk, at der er databrud i opgørelsen fra 2004 til 2007.
Databruddet skyldes, at ejerskabet i de tidligere opgørelser udelukkende blev bestemt af, hvorvidt motorkøretøjer var registreret
til et cpr-nummer eller et cvr-nummer. De fleste motorkøretøjer er både før og nu primært registreret til cpr-numre. Men i modsætning
til de tidligere opgørelse indtil 2004 er det nu muligt at knytte en erhvervsbranche til de cpr-registrerede motorkøretøjer, der i
virkeligheden primært benyttes til erhvervsmæssigt brug. Den ændrede opgørelsesmetode har således resulteret i et databrud, - men giver
alt andet lige en mere korrekt opgørelse af motorkøretøjernes erhvervsmæssige benyttelse.