Registrerede motorkøretøjer fordelt efter ejerskab [ENDMO1HI]
Marker dit valg og vælg mellem tabel på skærm eller fil format. Markerings tips

For variabler markeret med Vælg mindst en værdi skal der vælges mindst en værdi

ejer

Total 3 Valgt

Søg

kategori

Total 17 Valgt

Søg

tid

Total 54 Valgt

Søg


Antal valgte data celler:(max antal 1.300.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 50 kolonner


Antal valgte celler overstiger max tilladte 1.300.000
PxWebAboutTableContact

Information

Enhed
Antal køretøjer
Kontakt
Lene Baunbæk, LEBA@stat.gl
Seneste opdatering
06-05-2019
Opdateringsfrekvens
Annually
Næste opdatering
06-05-2020
Oprettelsesdato
05-05-2014
Matrix
ENEMO1HI
PxWebAboutTableFootnotes

Fodnoter

Registrerede motorkøretøjer pr. 1. januar.
Fra 2014 registreres også entreprenørmaskiner, påhængsvogne og snescootere.
I 2005 og 2006 er det ikke muligt at fordele motorkøretøjer efter ejerskab.
Bemærk, at der er databrud i opgørelsen fra 2004 til 2007.
Databruddet skyldes, at ejerskabet i de tidligere opgørelser udelukkende blev bestemt af, hvorvidt motorkøretøjer var registreret
til et cpr-nummer eller et cvr-nummer. De fleste motorkøretøjer er både før og nu primært registreret til cpr-numre. Men i modsætning
til de tidligere opgørelse indtil 2004 er det nu muligt at knytte en erhvervsbranche til de cpr-registrerede motorkøretøjer, der i
virkeligheden primært benyttes til erhvervsmæssigt brug. Den ændrede opgørelsesmetode har således resulteret i et databrud, - men giver
alt andet lige en mere korrekt opgørelse af motorkøretøjernes erhvervsmæssige benyttelse.