Registrerede motorkøretøjer fordelt på distrikter [ENDMO2DI]
Marker dit valg og vælg mellem tabel på skærm eller fil format. Markerings tips

For variabler markeret med Vælg mindst en værdi skal der vælges mindst en værdi

kategori

Total 13 Valgt

Søg

distrikt

Total 20 Valgt

Søg

tid Vælg mindst en værdi

Total 13 Valgt

Søg


Antal valgte data celler:(max antal 1.300.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 50 kolonner


Antal valgte celler overstiger max tilladte 1.300.000
PxWebAboutTableContact

Information

Enhed
Antal køretøjer
Kontakt
Lene Baunbæk, LEBA@stat.gl
Seneste opdatering
06-05-2019
Opdateringsfrekvens
Annually
Næste opdatering
06-05-2020
Oprettelsesdato
05-05-2014
Matrix
ENEMO2DI
PxWebAboutTableFootnotes

Fodnoter

Registrerede motorkøretøjer pr. 1. januar.
Fra 2014 registreres også entreprenørmaskiner, påhængsvogne og snescootere.
Motorkøretøjernes fordeling på distrikter opgøres i forhold til ejerens bopæl ifølge motorregistret.
Et køretøj kan således være registreret til en person eller virksomhed i ét distrikt, - men fysisk befinde sig i et andet distrikt.