Decilfordeling af personindkomster fordelt på distrikter [INDP5]
Marker dit valg og vælg mellem tabel på skærm eller fil format. Markerings tips

For variabler markeret med Vælg mindst en værdi skal der vælges mindst en værdi

tid Vælg mindst en værdi

Total 17 Valgt

Søg

distrikt

Total 19 Valgt

Søg

bosted

Total 4 Valgt

Søg

alder

Total 14 Valgt

Søg

fødested

Total 3 Valgt

Søg

køn

Total 3 Valgt

Søg

decil Vælg mindst en værdi

Total 10 Valgt

Søg

indkomsttype Vælg mindst en værdi

Total 6 Valgt

Søg


Antal valgte data celler:(max antal 1.300.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 50 kolonner


Antal valgte celler overstiger max tilladte 1.300.000
PxWebAboutTableContact

Information

Enhed
DKK
Kontakt
Lene Baunbæk, leba@stat.gl
Seneste opdatering
28-10-2019
Opdateringsfrekvens
Annually
Næste opdatering
28-10-2020
Oprettelsesdato
31-01-2011
Kilde
Grønlands Statistik
Matrix
INXP5
PxWebAboutTableFootnotes

Fodnoter

Der er tale om foreløbige tal for 2018.
Som følge af ændrede beskatningsregler for udenlandske pensionsordninger indtræder der et niveauskifte i opadgående retning fra 2016 til 2017. Niveauskiftet påvirker samtlige indkomstbegreber og indkomstfordelingsmål, herunder også Gini-koefficienten.
For beskrivelse af kilder og opgørelsesmetoder henvises til metodeafsnittet i seneste indkomstpublikation (bemærk menuen i venstre side): www.stat.gl/IND201901/m1
Signaturforklaring:
.. For usikker til at kunne angives eller udeladt af diskretionshensyn
... Oplysninger foreligger ikke
køn
Kun fra og med 2008