Indkomstfordelingen [INDF1]
Marker dit valg og vælg mellem tabel på skærm eller fil format. Markerings tips

For variabler markeret med Vælg mindst en værdi skal der vælges mindst en værdi

tid Vælg mindst en værdi

Total 16 Valgt

Søg

fordelingsmål Vælg mindst en værdi

Total 5 Valgt

Søg


Antal valgte data celler:(max antal 1.300.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 50 kolonner


Antal valgte celler overstiger max tilladte 1.300.000
PxWebAboutTableContact

Information

Enhed
Procent mm.
Kontakt
Søren W. Børgesen. swbo@stat.gl
Seneste opdatering
31-10-2018
Opdateringsfrekvens
Annually
Næste opdatering
31-10-2019
Oprettelsesdato
31-10-2013
Kilde
Grønlands Statistik
Matrix
INXF1
PxWebAboutTableFootnotes

Fodnoter

For beskivelse af kilder og opgørelsesmetoder henvises til metodeafsnittet i seneste indkomstpublikation (bemærk menuen i venstre side): www.stat.gl/IND201801/m1
fordelingsmål
Relativ fattigdom. 40 pct.-grænse
Grønland har ingen officiel fattigdomsgrænse, men internationalt benyttes målet at-risk-of-poverty rate (ROP) som en indikator for relativ fattigdom. Målet beregnes som den andel af befolkningen, der bor i en husstand, hvor den disponible husstandsindkomst ligger under en fastsat procentdel (her 40 pct.) af medianindkomsten.
Relativ fattigdom. 50 pct.-grænse
Grønland har ingen officiel fattigdomsgrænse, men internationalt benyttes målet at-risk-of-poverty rate (ROP) som en indikator for relativ fattigdom. Målet beregnes som den andel af befolkningen, der bor i en husstand, hvor den disponible husstandsindkomst ligger under en fastsat procentdel (her 50 pct.) af medianindkomsten.
Relativ fattigdom. 60 pct.-grænse
Grønland har ingen officiel fattigdomsgrænse, men internationalt benyttes målet at-risk-of-poverty rate (ROP) som en indikator for relativ fattigdom. Målet beregnes som den andel af befolkningen, der bor i en husstand, hvor den disponible husstandsindkomst ligger under en fastsat procentdel (her 60 pct.) af medianindkomsten.
Ratio 80/20
Ratio-80/20 angiver forholdet mellem den samlede indkomstmasse for de 20 pct. med de højeste indkomster og den samlede indkomstmasse for de 20 pct. med de laveste indkomster.
Gini-koefficient
Gini-koefficienten er et mål for graden af indkomstulighed - jo højere værdi, desto større ulighed.