Ud- og indlån fra banker ultimobalance efter indenlandsk sektor og tid(2003K1-2019K4) [KODLAN]
Marker dit valg og vælg mellem tabel på skærm eller fil format. Markerings tips

For variabler markeret med Vælg mindst en værdi skal der vælges mindst en værdi

indenlandsk sektor Vælg mindst en værdi

Total 12 Valgt

Søg

tid Vælg mindst en værdi

Total 68 Valgt

Søg


Antal valgte data celler:(max antal 1.300.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 60 kolonner


Antal valgte celler overstiger max tilladte 1.300.000
PxWebAboutTableContact

Information

Enhed
Mio. kroner
Kontakt
Kristian Møller, kris@stat.gl
Seneste opdatering
14-02-2020
Opdateringsfrekvens
Quarterly, kvartalsvis, kvartalit
Næste opdatering
15-05-2020
Oprettelsesdato
27-05-2015
Kilde
Grønlands Statistik
Matrix
KOXLAN
PxWebAboutTableFootnotes

Fodnoter

For metode og definitioner henvises til publikation om konjunkturstatistikken, der kan hentes på www.stat.gl
Signaturforklaring:
... Oplysninger foreligger ikke
indenlandsk sektor
MFI3 starter fra 2013K3
Statistikken omfatter kun opgørelse af den danske, grønlandske og færøske MFI-sektors ind- og udlån til grønlandske residenter.
F.eks. vil et udlån til den ikke-finansielle sektor, fra en bank beliggende i Island, Tyskland, England eller et fjerde land (udlandet). Dette lån vil ikke være medtaget i opgørelsen.
Tallene for ind- og udlån er korrigerede siden offentliggørelsen d. 14. august 2018. Korrektionen vedrører flytninger mellem sektorerne, og der er således ikke ændret på totalerne.