Landskassens likviditet ultimobalance efter beholdningstype (2002M01-2019M03) [KODLIK]
Marker dit valg og vælg mellem tabel på skærm eller fil format. Markerings tips

For variabler markeret med Vælg mindst en værdi skal der vælges mindst en værdi

tid Vælg mindst en værdi

Total 207 Valgt

Søg

beholdningstype

Total 3 Valgt

Søg


Antal valgte data celler:(max antal 1.300.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 50 kolonner


Antal valgte celler overstiger max tilladte 1.300.000
PxWebAboutTableContact

Information

Enhed
Mio. kr.
Kontakt
Najaaraq Christiansen, nakr@stat.gl
Seneste opdatering
15-05-2019
Opdateringsfrekvens
Quarterly, kvartalsvis, kvartalit
Næste opdatering
15-08-2019
Oprettelsesdato
27-05-2015
Kilde
Grønlands Statistik
Matrix
KOXLIK
PxWebAboutTableFootnotes

Fodnoter

Likviditets opgørelsen for obligationer var fejlagtigt ca. 200 mio kr. for lavt, i perioderne oktober, november og december 2016. Dette er blevet korrigeret den 9. maj 2017.
En ændring i opgørelsesmetoden for beholdningstypen obligationer og bankindestående er implementeret pr. 1. august 2017.
Dette medfører, at et beløb bliver flyttet fra obligationer til bankindestående. Den overordnede likviditetssum er ikke påvirket. Ændringen har virkning fra 2016.
Landskassen fik en større skatteindbetaling på ca. 426 mio. kr. i marts måned 2018 i forbindelse med at pensionsbeholdninger er flyttet til Danmark.
For metode og definitioner henvises til publikation om konjunkturstatistikken, der kan hentes på www.stat.gl
Signaturforklaring:
... Oplysninger foreligger ikke