Udlånsportefølje, obligationsrestgæld ultimo efter ejendomskategori (2004K1-2017K4) [KODOBL]
Marker dit valg og vælg mellem tabel på skærm eller fil format. Markerings tips

For variabler markeret med Vælg mindst en værdi skal der vælges mindst en værdi

tid Vælg mindst en værdi

Total 56 Valgt

Søg

ejendomskategori

Total 8 Valgt

Søg


Antal valgte data celler:(max antal 1.000.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 50 kolonner


Antal valgte celler overstiger max tilladte 1.000.000
Kontakt og information

Information

Enhed
Mio. kroner
Kontakt
Aviak Lange Nielsen, alan@stat.gl
Seneste opdatering
13-02-2018
Opdateringsfrekvens
Quarterly, kvartalsvis, kvartali
Næste opdatering
15-05-2018
Oprettelsesdato
27-05-2015
Kilde
Grønlands Statistik
Matrix
KOXOBL
Fodnoter

Fodnoter

I tidligere opgørelser har værdien for støttet byggeri været ca. 7,5 mio. kr. højere i perioden 4. kvartal 2014-2. kvartal 2015 grundet en fejlindberetning.
Denne fejl er nu korrigeret og beløbet flyttet til andelsboliger.
For metode og definitioner henvises til publikation om konjunkturstatistikken, der kan hentes på www.stat.gl
Signaturforklaring:
... Oplysninger foreligger ikke
ejendomskategori
Støttet byggeri (til beboelse)