Løbende afregnet indkomstskat efter tid, kommuner og type (2003K1-2020K1) [KODSKT]
Marker dit valg og vælg mellem tabel på skærm eller fil format. Markerings tips

For variabler markeret med Vælg mindst en værdi skal der vælges mindst en værdi

tid Vælg mindst en værdi

Total 69 Valgt

Søg

kommuner

Total 6 Valgt

Søg

type

Total 5 Valgt

Søg


Antal valgte data celler:(max antal 1.300.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 60 kolonner


Antal valgte celler overstiger max tilladte 1.300.000
PxWebAboutTableContact

Information

Enhed
Mio. kr.
Kontakt
Kristian Møller, kris@stat.gl
Seneste opdatering
15-05-2020
Opdateringsfrekvens
Quarterly, kvartalsvis, kvartaali
Næste opdatering
17-08-2020
Oprettelsesdato
27-05-2015
Kilde
Grønlands Statistik
Matrix
KOXSKT
PxWebAboutTableFootnotes

Fodnoter

For metode og definitioner henvises til publikation om konjunkturstatistikken, der kan hentes på www.stat.gl
Signaturforklaring:
... Oplysninger foreligger ikke
tid
2009K1
Periodisering af indkomstskatten ultimo 2008. En del af indkomstskatten i 1. kvartal 2009 vedrører de gamle kommunerne fra før 2009. Provenuet er videreført til de nye kommuner
2016K1
Der er tidligere blevet foretaget en korrektion af fejl for Qaasuitsup Kommunia 26,6 mio. kr.
2016K3
Stigningen i indkomstskatten i 3. kvartal 2016, er sket på grund af tekniske årsager. Korrektioner af de afregnede skatter fra tidligere perioder i 2016 er medtaget i 3. kvartal 2016.
Den store stigning i skatteindkomsten vedrører de forudgående perioder
2017K3
Beskatning af pensionsopsparinger i udlandet trådte i kraft 1. januar 2017, hvorfor det også vil give niveauforskel ift. sammenligning med tidligere år.
2018K1
Qaasuitsup kommunia blev delt i to nye kommuner pr. 1. januar 2018, hvorfor det også vil give niveauforskel ift. sammenligning med tidligere år.
2018K3
Niveauforskel med 19,5 pct. stigning i forhold til perioden 2017K3, skyldes bl.a. tekniske udfordringer pga. implementering af nyt it-system i 2017K3, samt forskudte indberetninger fra kommunerne, hvor en del af 2017K3 period
en blev først inkluderet i 2017K4 perioden.