Førskole dagtilbud nøgletal efter kommune, distrikt og bosted (2014-2017) [OFDUKN1]
Marker dit valg og vælg mellem tabel på skærm eller fil format. Markerings tips

For variabler markeret med Vælg mindst en værdi skal der vælges mindst en værdi

bosted

Total 3 Valgt

Søg

dagtilbud

Total 6 Valgt

Søg

nøgletal Vælg mindst en værdi

Total 16 Valgt

Søg

tid Vælg mindst en værdi

Total 4 Valgt

Søg

område

Total 22 Valgt

Søg


Antal valgte data celler:(max antal 1.000.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 50 kolonner


Antal valgte celler overstiger max tilladte 1.000.000
Kontakt og information

Information

Enhed
Antal
Kontakt
Gorm N. Pedersen, gnpe@stat.gl
Seneste opdatering
31-05-2018
Næste opdatering
31-05-2019
Oprettelsesdato
17-06-2016
Kilde
Grønlands Statistik
Matrix
OFXUKN1
Fodnoter

Fodnoter

Børneenheder er en beregnet variablel, baseret på lovgivning for førskoleinstitutioner.
I lovgivningen for førskoleinstitutions området, er der den angivelse om, at der bør maks være 12 børn i en vuggestuegruppe (0-2 år),
,og 20 børn i en børnehavegruppe (3-6 år).
Et vuggestuebarn er herved defineret som 1,67 enhed af et børnehavebarn.
Pædaggoger af børnepersonale er den relative andel af pædagoger i procent af de samlede børnepasningspersonale.
Børnepasningspersonalet er defineret som værende pædagoger, pædagoisk uddanede og pædagogmedhjælpere.
Ledere og køkken- og rengøringspersonale er ikke defineret som børnepasningspersonale.
Børnenheder per faglige personale, er beregnet som børneenheden divideret med børnepasningspersonalet
Dækningsgrad for børn 0-5 år er andelen af børn i aldersgruppe, der efter valgte variable går i offentlig førskoleinstitution.
Differencen i personalet på niveau skyldes decimal afrunding.
Der er foretaget en rettelse af dækningsgraden for kommunerne og distrikter den 5. juli 2016