Population in districts and municipalities. Quarterly report 2017-2018 [BEESTK3]
Mark your selections and choose between table on screen and file format. Marking tips

For variables marked Select at least one value you need to select at least one value

time Select at least one value

Total 8 Selected

Search

district

Total 25 Selected

Search

residence

Total 3 Selected

Search

age

Total 100 Selected

Search

sex

Total 2 Selected

Search

place of birth

Total 3 Selected

Search


Number of selected data cells are:(maximum number allowed is 1,300,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 50 columns


Number of selected cells exceeds the maximum allowed 1,300,000
PxWebAboutTableContact

Information

Unit
Persons
Contact
Lars Pedersen, LARP@stat.gl
Latest update
11/6/2018
Update frequency
Årligt
Next update
2/8/2019
Creation date
4/22/2018
Source
Statistics Greenland
Matrix
BEXSTK3
PxWebAboutTableFootnotes

Footnotes

Our Populationregister holds information on all persons, who have had address in Greenland after Januar 1st 1977.
Purpose of the register Registrets formål er at danne grundlag for befolkningsstatistikken, samt supplere andre personhenførbare oplysninger
med basisoplysninger om personen, samt dennes adresse og familierelationer.
Befolkningsstatistikregistret opdateres med oplysninger fra CPR(Folkeregistrene) hvor følgende oplysninger hentes:
navn, køn, alder, fødested, statsborgerskab, civilstand, henvisning til mor, far samt ægtefælle, bopælsadresse og tilflytningsdato.
Jfr §13 i Lov om Grønlands Statistik, videregives ingen personhenførbare oplysninger fra registret, bortset fra personnumre, som efter Datatilsynets godkendelse er udtrukket til interviewundersøgelser
time
Calculated at the end of the previous quarter