Juli-Innuttaasut lokalitetini 2011-2017 [BENSTM4]
Skærmimi tabelimik imaluunniit filip suussusissaanik toqqaagit. Toqqaanissamut siunnersuutit

Sammisani Minnerpaamik immikkoortoq ataaseq toqqaruk -mik nalunaakkat akornanni minnerpaamik ataatsimik toqqaasoqassaaq

piffissaq Minnerpaamik immikkoortoq ataaseq toqqaruk

Katillugit 7 Toqqakkat

Ujaruk

lokalitetimi

Katillugit 138 Toqqakkat

Ujaruk

utoqqaassuseq

Katillugit 100 Toqqakkat

Ujaruk

suiaassuseq

Katillugit 2 Toqqakkat

Ujaruk

inunngorfik

Katillugit 3 Toqqakkat

Ujaruk


Datat cellit qinikkat amerlassuaat:(amerlanerpaaffissaat 1.000.000)

Skærmimi taamaallaat 1.000 uiguleriiaat aamma 50 quleriiaat takutinneqarsinnaapput


Cellit toqqarneqarsimasut amerlanerpaafissaq qaangersimavaat 1.000.000
PxWebAboutTableContact

Paasissutissat

Suussusaa
Inuit amerlassusaat
Saaffissaq
Lars Pedersen, LARP@stat.gl
Kingullermik nutarterneqarfia
04-08-2017
Nutarterisarnerup akuttussusaa
Annually
Nutarterneqarfissaa tulleq
04-08-2017
Suliarineqarnerata ullua
22-03-2010
Najoqqutaq
Naatsorsueqqissaartarfik
Matrixi
BEXSTM4
PxWebAboutTableFootnotes

Fodnotit

Befolkningsstatistikregistret indeholder oplysninger om alle personer, som har haft bopæl i Grønland efter 1. januar 1977.
Registrets formål er at danne grundlag for befolkningsstatistikken, samt supplere andre personhenførbare oplysninger
med basisoplysninger om personen, samt dennes adresse og familierelationer.
Befolkningsstatistikregistret opdateres med oplysninger fra CPR(Folkeregistrene) hvor følgende oplysninger hentes:
navn, køn, alder, fødested, statsborgerskab, civilstand, henvisning til mor, far samt ægtefælle, bopælsadresse og tilflytningsdato.
Jfr §13 i Lov om Grønlands Statistik, videregives ingen personhenførbare oplysninger fra registret, bortset fra personnumre, som efter Datatilsynets godkendelse er udtrukket til interviewundersøgelser
piffissaq
2013
Kalaallit Nunaanni aasaanerani najugaqartut amerlisarnerat suli annertusiartorpoq.
1. juli 2013 Kalaallit Nunaanni inuit 56.483-t najugaqarput. Ukioq manna 1. januar-mut
naleqqiullugit 113-nik amerlanerullutik, 1. juli 2012-mullu naleq-iullugit 327-nik ikinnerullutik.