Innuttaasut qanoq amerlatiginissaannik naatsorsuineq [BENPROG]
Skærmimi tabelimik imaluunniit filip suussusissaanik toqqaagit. Toqqaanissamut siunnersuutit

Sammisani Minnerpaamik immikkoortoq ataaseq toqqaruk -mik nalunaakkat akornanni minnerpaamik ataatsimik toqqaasoqassaaq

fremskrivning

Katillugit 6 Toqqakkat

Ujaruk

suiaassuseq

Katillugit 3 Toqqakkat

Ujaruk

utoqqaassuseq

Katillugit 100 Toqqakkat

Ujaruk

inunngorfik

Katillugit 2 Toqqakkat

Ujaruk

piffissaq Minnerpaamik immikkoortoq ataaseq toqqaruk

Katillugit 64 Toqqakkat

Ujaruk


Datat cellit qinikkat amerlassuaat:(amerlanerpaaffissaat 1.300.000)

Skærmimi taamaallaat 1.000 uiguleriiaat aamma 50 quleriiaat takutinneqarsinnaapput


Cellit toqqarneqarsimasut amerlanerpaafissaq qaangersimavaat 1.300.000
PxWebAboutTableContact

Paasissutissat

Suussusaa
Inuit
Saaffissaq
Lars Pedersen, LARP@stat.gl
Kingullermik nutarterneqarfia
15-05-2017
Nutarterisarnerup akuttussusaa
årligt
Nutarterneqarfissaa tulleq
16-09-2017
Suliarineqarnerata ullua
11-01-2012
Najoqqutaq
Naatsorsueqqissaartarfik
Matrixi
BEXPROG
PxWebAboutTableFootnotes

Fodnotit

Se fodnoter for beskrivelse af beregningsforudsætninger
fremskrivning
2015
16. august 2016. Vi har opdaget fejl i dele af grundlagsdata for 2015-fremskrivningen. Brug 2016- versionen i stedet
fremskrivning
2012
Beregningsforudsætninger
Fertilitet
2012
Samlet fertilitet:2.269 (2.305 for kvinder født i Grønland)
Den samlede fertilitet forventes at falde til 2.187 (2.273 for kvinder født i Grønland) over 10 år, hvorefter niveauet antages at holde sig konstant.
2012
Dødelighed
2012
Dødelighed beregnes ud fra erfaringer i følgende år: 2007,2008,2009,2010,2011
Middellevetid mænd:68,3 (67,1 - født i Grønland)
Middellevetid kvinder:73,0 (72,7 - født i Grønland)
Dødelighedsniveau forventes at falde jævnt over de næste 25 år.
til:
Middellevetid mænd:73,0 (72,0 - født i Grønland)
Middellevetid kvinder:77,6 (77,3 - født i Grønland)
2012
Vandringer
2012
Antal år:10 (2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011)
Antal indvandrede ialt:22113:Mænd:12095:Kvinder:10018
Antal udvandrede ialt:25799:Mænd:13885:Kvinder:11914
Antal nettoindvandrede ialt:-3686:Mænd:-1790:Kvinder:-1896
Antal nettoindvandrede pr år:-368,60:Mænd:-179,00:Kvinder:-189,6
2013
Beregningsforudsætninger
Fertilitet
2013
Samlet fertilitet:2.203 (2.228 for kvinder født i Grønland)
Den samlede fertilitet forventes at falde til 2.103 (2.124 for kvinder født i Grønland) over 10 år, hvorefter niveauet antages at holde sig konstant.
2013
Dødelighed
2013
Dødelighed beregnes ud fra erfaringer i følgende år: 2008,2009,2010,2011,2012
Middellevetid mænd:68,6 (67,5 - født i Grønland)
Middellevetid kvinder:73,1 (72,9 - født i Grønland)
Dødelighedsniveau forventes at falde jævnt over de næste 25 år.
til:
Middellevetid mænd:73,0 (72,0 - født i Grønland)
Middellevetid kvinder:77,6 (77,3 - født i Grønland)
2013
Vandringer
2013
Antal år:10 (2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012)
Antal indvandrede ialt:22240:Mænd:12154:Kvinder:10086
Antal udvandrede ialt:26313:Mænd:14168:Kvinder:12145
Antal nettoindvandrede ialt:-4073:Mænd:-2014:Kvinder:-2059
Antal nettoindvandrede pr år:-407:Mænd:-201:Kvinder:-206
2014
Beregningsforudsætninger
Fertilitet
2014
Samlet fertilitet:2.203 (2.228 for kvinder født i Grønland)
Den samlede fertilitet forventes at falde til 2.103 (2.124 for kvinder født i Grønland) over 10 år, hvorefter niveauet antages at holde sig konstant.
2014
Dødelighed
2014
Dødelighed beregnes ud fra erfaringer i følgende år: 2008,2009,2010,2011,2012
Middellevetid mænd:68,6 (67,5 - født i Grønland)
Middellevetid kvinder:73,1 (72,9 - født i Grønland)
Dødelighedsniveau forventes at falde jævnt over de næste 25 år.
til:
Middellevetid mænd:73,0 (72,0 - født i Grønland)
Middellevetid kvinder:77,6 (77,3 - født i Grønland)
2014
Vandringer
2014
Antal år:10 (2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012)
Antal indvandrede ialt:22240:Mænd:12154:Kvinder:10086
Antal udvandrede ialt:26313:Mænd:14168:Kvinder:12145
Antal nettoindvandrede ialt:-4073:Mænd:-2014:Kvinder:-2059
Antal nettoindvandrede pr år:-407:Mænd:-201:Kvinder:-206
2015
Beregningsforudsætninger
2015
Fertilitet
Fertilitet beregnes ud fra erfaringer i følgende år:
2015
2010,2011,2012,2013,2014
Samlet fertilitet: 2.091 (2.120 for kvinder født i Grønland)
2015
Den samlede fertilitet forventes stort set uændret faldende fra 2.090 til 1.998 (2.024 for kvinder født i Grønland)
over 10 år, hvorefter niveauet antages at holde sig konstant.
2015
Dødelighed
Dødelighed beregnes udfra erfaringer i følgende år:
2015
2010,2011,2012,2013,2014
Middellevetid mænd:69,07 ( 67,83 født i Grønland)
Middellevetid kvinder:73,71 ( 73,31 født i Grønland)
2015
Forventet middellevetid i 2040
Mænd : 74,23 (72,97 født i Grønland)
Kvinder : 78,35(78,02 født i Grønland)
2015
Vandringer
Antal år:10 (2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014)
2015
Hele befolkningen:
Antal indvandrede ialt:23601:Mænd:13184:Kvinder:10417
Antal udvandrede ialt:28147:Mænd:15463:Kvinder:12684
Antal nettoindvandrede ialt:-4546:Mænd:-2279:Kvinder:-2267
Gennemsnitligt antal nettoindvandrede pr år:-454,60:Mænd:-227,90:Kvinder:-226,70
2015
Født i Grønland:
Antal indvandrede ialt:9424:Mænd:4480:Kvinder:4944
Antal udvandrede ialt:13755:Mænd:6553:Kvinder:7202
Antal nettoindvandrede ialt:-4331:Mænd:-2073:Kvinder:-2258
Gennemsnitligt antal nettoindvandrede pr år:-433,10:Mænd:-207,30:Kvinder:-225,80
2016
Beregningsforudsætninger
2016
Fertilitet
Fertilitet beregnes ud fra erfaringer i følgende år:
2016
2011,2012,2013,2014,2015
Samlet fertilitet: 2.064 (2.108 for kvinder født i Grønland)
2016
Den samlede fertilitet forventes stort set uændret stigende fra 2.064 til 2.133 (2.178 for kvinder født i Grønland)
over 10 år, hvorefter niveauet antages at holde sig konstant.
2016
Dødelighed
Dødelighed beregnes udfra erfaringer i følgende år:
2016
2011,2012,2013,2014,2015
Middellevetid mænd:69,80 ( 68,66 født i Grønland)
Middellevetid kvinder:74,18 ( 73,77 født i Grønland)
2016
Forventet middellevetid i 2040
Mænd : 74,78 (73,71 født i Grønland)
Kvinder : 78,77(78,42 født i Grønland)
2016
Vandringer
Antal år:10 (2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015)
2016
Hele befolkningen:
Antal indvandrede ialt:23273:Mænd:12978:Kvinder:10295
Antal udvandrede ialt:27876:Mænd:15155:Kvinder:12721
Antal nettoindvandrede ialt:-4603:Mænd:-2177:Kvinder:-2426
Gennemsnitligt antal nettoindvandrede pr år:-460,30:Mænd:-217,70:Kvinder:-242,60
2016
Født i Grønland:
Antal indvandrede ialt:9671:Mænd:4613:Kvinder:5058
Antal udvandrede ialt:14069:Mænd:6574:Kvinder:7395
Antal nettoindvandrede ialt:-4398:Mænd:-2061:Kvinder:-2337
Gennemsnitligt antal nettoindvandrede pr år:-439,80:Mænd:-206,10:Kvinder:-233,70