Registrerede arbejdssøgende efter distrikt og bosted (1989M01-2021M09) [ARDLED1]
Marker dit valg og vælg mellem tabel på skærm eller fil format. Markerings tips

For variabler markeret med Vælg mindst en værdi skal der vælges mindst en værdi

tid Vælg mindst en værdi

Total 33 Valgt

Søg

distrikt

Total 18 Valgt

Søg

bosted

Total 3 Valgt

Søg

måned Vælg mindst en værdi

Total 13 Valgt

Søg


Antal valgte data celler:(max antal 500.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 60 kolonner


Antal valgte celler overstiger max tilladte 500.000
Kontakt og information

Information

Seneste opdatering
07-10-2021
Kontakt
Gorm N. Pedersen, gnpe@stat.gl
Enhed
Antal personer
Opdateringsfrekvens
Monthly, Månedligt, Qaammammut
Næste opdatering
08-11-2021
Oprettelsesdato
06-06-2008
Kilde
Grønlands Statistik
Matrix
ARXLED1
Fodnoter

Fodnoter

Opgørelsen er dannet på baggrund af kommunale registreringer til de lokale arbejdsmarkedskontorer fra borgere, der melder sig jobsøgende. Ændringer i administrationspraksis og lovgivning (herunder blandt andet pensionsalderen) bevirker, at udviklingen af registrerede arbejdssøgende over tid skal tolkes med varsomhed.
Før 2010 dækker opgørelsen kun registreringer i byerne, hvorfor der ikke er tal for bygderne og alle bosteder (by/bygd) fra før 2010.
Der er foretaget en revision af statistikken pga. forhøjelse af pensionsalderen, det har med ført mindre ændringer i antallet i forhold til tidligere.
Alder: 18 til pensionsalderen (-1999 60, 2000-2007 62, 2008 63, 2009 64, 2010-2016 65, 2017-2020 66, 2021- 67)