Til toppen

Registrerede arbejdssøgende i lokaliteterne (2010M01-2023M10) [ARDLED2B]

Vælg variabler

Vælg mindst én variabel
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2010M01 , 2010M02 , 2010M03 ,

Valgt 1 Total 166

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Hele landet , Nanortalik , Aappilattoq (NAN) ,

Valgt 0 Total 76

Valgmuligheder
Antal valgte data celler:
(max antal 500.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 30 kolonner

Antal valgte celler overstiger max tilladte 500.000
Opgørelsen er dannet på baggrund af kommunale registreringer til de lokale arbejdsmarkedskontorer fra borgere, der melder sig jobsøgende. Ændringer i administrationspraksis og lovgivning (herunder blandt andet pensionsalderen) bevirker, at udviklingen af registrerede arbejdssøgende over tid skal tolkes med varsomhed.
Der er foretaget en revision af statistikken pga. forhøjelse af pensionsalderen, det har med ført mindre ændringer i antallet i forhold til tidligere år.
Alder: 18 til pensionsalderen (2010-2016 65, 2017-2020 66, 2021- 67)