Til toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Vælg variabler

Hovedbeskæftigelse blandt fastboende fordelt på tid, branche og uddannels [ARDBFB08]

Vælg variabler

Gorm N. Pedersen, gnpe@stat.gl
06-12-2023
Antal personer
06-12-2024
06-01-2023
Grønlands Statistik
ARXBFB08
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Alle brancher , Landbrug, skovbrug og landbrugsrelateret industri og handel , Fiskeri og fiskerirelateret industri og handel ,

Valgt 0 Total 18

Valgmuligheder
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Alle , Folkeskole , Gymnasieuddannelse ,

Valgt 0 Total 13

Valgmuligheder
Vælg mindst én variabel
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2016 , 2017 , 2018 ,

Valgt 1 Total 7

Antal valgte data celler:
(max antal 1.000.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 30 kolonner

Antal valgte celler overstiger max tilladte 1.000.000
Den fastboende befolkning defineres som alle borgere bosiddende i landet primo og ultimo året, og som primo måneden er fyldt 15 år

branche

Bemærk at de aggregerede niveauer ikke summer til det overordnede niveau