Til toppen

Hovedbeskæftigelse blandt fastboende fordelt på tid, branche og grænse for at være i beskæftigelse [ARDBFB10]

Vælg variabler

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Alle brancher , Landbrug, skovbrug og landbrugsrelateret industri og handel , Fiskeri og fiskerirelateret industri og handel ,

Valgt 0 Total 18

Valgmuligheder
Vælg mindst én variabel
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.10 timer på mindsetlønnen , 20 timer på mindsetlønnen , 30 timer på mindsetlønnen ,

Valgt 0 Total 8

Vælg mindst én variabel

Valgt 1 Total 6

Antal valgte data celler:
(max antal 500.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 30 kolonner

Antal valgte celler overstiger max tilladte 500.000

Obs:

Rettet d. 9. februar 2023. Der er mindre rettelser af tallene for 2016 og 2017. På grund af mangler i de grundlæggende data for tjenestemandspension. Det betyder at beskæftigelsen er blevet lidt lavere i disse år i forhold til tidligere udgivet
Den fastboende befolkning defineres som alle borgere bosiddende i landet primo og ultimo året, og som primo måneden er fyldt 15 år

branche

Bemærk at de aggregerede niveauer ikke summer til det overordnede niveau

grænse

Grænse for at være i beskæftigelse er lønnen som svarer til mindst x antal timer på mindsetlønnen