Hovedbeskæftigelse blandt fastboende fordelt på tid, branche, kommune og køn [ARDBFB3]
Marker dit valg og vælg mellem tabel på skærm eller fil format. Markerings tips

For variabler markeret med Vælg mindst en værdi skal der vælges mindst en værdi

tid Vælg mindst en værdi

Total 12 Valgt

Søg

branche

Total 18 Valgt

Søg

kommune

Total 7 Valgt

Søg

køn

Total 3 Valgt

Søg

opgørelsesvariabel Vælg mindst en værdi

Total 4 Valgt

Søg


Antal valgte data celler:(max antal 500.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 60 kolonner


Antal valgte celler overstiger max tilladte 500.000
Kontakt og information

Information

Seneste opdatering
09-12-2019
Kontakt
Lene Baunbæk, leba@stat.gl
Enhed
Antal personer og DKK
Opdateringsfrekvens
Ukiumoortumik
Næste opdatering
07-12-2020
Oprettelsesdato
31-10-2012
Kilde
Grønlands Statistik
Matrix
ARXBFB3
Fodnoter

Fodnoter

For metode og definitioner henvises til seneste beskæftigelsespublikation, der kan hentes på www.stat.gl
Grundet lav detaljeringsgrad i rådata indgår den statslige beskæftigelse først i Offentlig forvaltning og service fra 2015. Før 2015 indgår denne beskæftigelse i gruppen Uoplyst. Det skønnes, at den offentlige beskæftigelse reelt har været uændret fra 2014 til 2015.
Signaturforklaring:
.. For usikker til at kunne angives eller udeladt af diskretionshensyn
. Tal kan efter sagens natur ikke forekomme
opgørelsesvariabel
Gennemsnitlig månedsløn fra hovedbeskæftigelse
Før 2014 er månedsløn for indhandlende fangere og fiskere bruttoopgjort, hvilket medfører overvurderet gennemsnitlig månedsløn inden for branchen Fiskeri, fangst og landbrug. Dette betyder også, at de overordnede lønopgørelser før 2014 er en anelse overvurderede.