Til toppen

Hovedbeskæftigelse blandt fastboende fordelt på tid, branche og uddannelse [ARDBFB8]

Vælg variabler

Vælg mindst én variabel
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 Total 12

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Alle , Landbrug, skovbrug og landbrugsrelateret industri og handel , Fiskeri og fiskerirelateret industri og handel ,

Valgt 0 Total 18

Valgmuligheder
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Alle , Folkeskole , Gymnasieuddannelse ,

Valgt 0 Total 13

Valgmuligheder
Vælg mindst én variabel

Valgt 0 Total 2

Antal valgte data celler:
(max antal 500.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 30 kolonner

Antal valgte celler overstiger max tilladte 500.000
For metode og definitioner henvises til seneste beskæftigelsespublikation, der kan hentes på www.stat.gl
Grundet lav detaljeringsgrad i rådata indgår den statslige beskæftigelse først i Offentlig forvaltning og service fra 2015. Før 2015 indgår denne beskæftigelse i gruppen Uoplyst. Det skønnes, at den offentlige beskæftigelse reelt har været uændret fra 2014 til 2015. Signaturforklaring:
.. For usikker til at kunne angives eller udeladt af diskretionshensyn
. Tal kan efter sagens natur ikke forekomme

opgørelsesvariabel

Gennemsnitlig månedsløn fra hovedbeskæftigelse

Før 2014 er månedsløn for indhandlende fangere og fiskere bruttoopgjort, hvilket medfører overvurderet gennemsnitlig månedsløn inden for branchen Fiskeri, fangst og landbrug. Dette betyder også, at de overordnede lønopgørelser før 2014 er en anelse overvurderede.