Til toppen

Antal ledige i gennemsnit pr. måned blandt fastboende 18-65-årige fordelt på tid, kvartal, distrikt, bosted, alder og køn [ARDLED3]

Vælg variabler

Valgt 0 Total 5

Valgmuligheder
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Hele landet , Nanortalik , Qaqortoq ,

Valgt 0 Total 18

Valgmuligheder

Valgt 0 Total 3

Valgmuligheder
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Alle (18-65 år) , 18-19 år , 20-24 år ,

Valgt 0 Total 11

Valgmuligheder

Valgt 0 Total 3

Valgmuligheder
Vælg mindst én variabel
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2010 , 2011 , 2012 ,

Valgt 1 Total 11

Antal valgte data celler:
(max antal 500.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 30 kolonner

Antal valgte celler overstiger max tilladte 500.000
For metode og definitioner henvises til seneste ledighedspublikation, der kan hentes på www.stat.gl Anm.: Pensionsalderen blev forhøjet fra 64 år til 65 år pr. 1. januar 2017. Fra 2017 omfatter variablen alder »over 60 år« derfor de 60-65 årige. For 2010-2016 omfatter variablen alder »over 60 år« de 60-64 årige. Signaturforklaring:
. Tal kan i sagens natur ikke forekomme
.. Udeladt af diskretionshensyn
... Oplysninger foreligger ikke
* Foreløbige tal

distrikt

Hele landet

Inkl. uden for distriktsinddeling