Til toppen

Antal ledige i gennemsnit pr. måned blandt fastboende 18-65-årige fordelt på uddannelse [ARDLED6]

Vælg variabler

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Alle , Folkeskole , Gymnasieuddannelse ,

Valgt 0 Total 13

Valgmuligheder
Vælg mindst én variabel
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2010 , 2011 , 2012 ,

Valgt 1 Total 11

Antal valgte data celler:
(max antal 500.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 30 kolonner

Antal valgte celler overstiger max tilladte 500.000
Anm.: Pensionsalderen blev forhøjet fra 64 år til 65 år pr. 1. januar 2017. Fra 2017 opgøres ledigheden derfor blandt de 18-65 årige. For 2010-2016 opgøres ledigheden blandt de 18-64 årige.