Befolkningen i lokaliteterne pr 1. januar 1977-2021 [BEDSTD]
Marker dit valg og vælg mellem tabel på skærm eller fil format. Markerings tips

For variabler markeret med Vælg mindst en værdi skal der vælges mindst en værdi

alder

Total 100 Valgt

Søg

fødested

Total 3 Valgt

Søg

lokalitet

Total 88 Valgt

Søg

køn

Total 3 Valgt

Søg

tid Vælg mindst en værdi

Total 45 Valgt

Søg


Antal valgte data celler:(max antal 500.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 60 kolonner


Antal valgte celler overstiger max tilladte 500.000
Kontakt og information

Information

Seneste opdatering
11-02-2021
Kontakt
Lars Pedersen, LARP@stat.gl
Enhed
personer
Næste opdatering
11-02-2022
Oprettelsesdato
24-01-2019
Kilde
Grønlands Statistik
Matrix
BEXSTD
Fodnoter

Fodnoter

Befolkningsstatistikregistret indeholder oplysninger om alle personer, som har haft bopæl i Grønland efter 1. januar 1977.
Registrets formål er at danne grundlag for befolkningsstatistikken, samt supplere andre personhenførbare oplysninger
med basisoplysninger om personen, samt dennes adresse og familierelationer.
Befolkningsstatistikregistret opdateres med oplysninger fra CPR(Folkeregistrene) hvor følgende oplysninger hentes:
navn, køn, alder, fødested, statsborgerskab, civilstand, henvisning til mor, far samt ægtefælle, bopælsadresse og tilflytningsdato.
Jfr §13 i Lov om Grønlands Statistik, videregives ingen personhenførbare oplysninger fra registret, bortset fra personnumre, som efter Datatilsynets godkendelse er udtrukket til interviewundersøgelser