Til toppen

Antal levendefødte samt middelfolketal 1977-2022 [BEDBBLK1]

Vælg variabler

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.14 , 15 , 16 ,

Valgt 0 Total 36

Valgmuligheder

Valgt 0 Total 2

Valgmuligheder
Vælg mindst én variabel

Valgt 0 Total 2

Valgt 0 Total 2

Valgmuligheder
Vælg mindst én variabel
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1977 , 1978 , 1979 ,

Valgt 1 Total 46

Antal valgte data celler:
(max antal 500.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 30 kolonner

Antal valgte celler overstiger max tilladte 500.000
Befolkningsstatistikregistret indeholder oplysninger om alle personer, som har haft bopæl i Grønland efter 1. januar 1977. Registrets formål er at danne grundlag for befolkningsstatistikken, samt supplere andre personhenførbare oplysninger
med basisoplysninger om personen, samt dennes adresse og familierelationer.
Befolkningsstatistikregistret opdateres med oplysninger fra CPR(Folkeregistrene) hvor følgende oplysninger hentes:
navn, køn, alder, fødested, statsborgerskab, civilstand, henvisning til mor, far samt ægtefælle, bopælsadresse og tilflytningsdato.
Jfr §13 i Lov om Grønlands Statistik, videregives ingen personhenførbare oplysninger fra registret, bortset fra personnumre, som efter Datatilsynets godkendelse er udtrukket til interviewundersøgelser

moders alder

Alder beregnet som forskel i år mellem døds- og fødselsdato i personnummer. Døde over 99 medregnes som 99-årig