Antal levendefødte samt middelfolketal (kommuner) 1977-2020 [BEDBBLK2]
Marker dit valg og vælg mellem tabel på skærm eller fil format. Markerings tips

For variabler markeret med Vælg mindst en værdi skal der vælges mindst en værdi

Moders alder

Total 36 Valgt

Søg

Moders bosted

Total 2 Valgt

Søg

art Vælg mindst en værdi

Total 2 Valgt

Søg

Moders fødested

Total 2 Valgt

Søg

kommune

Total 7 Valgt

Søg

tid Vælg mindst en værdi

Total 44 Valgt

Søg


Antal valgte data celler:(max antal 500.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 60 kolonner


Antal valgte celler overstiger max tilladte 500.000
Kontakt og information

Information

Seneste opdatering
11-02-2021
Kontakt
Lars Pedersen, LARP@stat.gl
Enhed
personer
Næste opdatering
08-02-2022
Oprettelsesdato
24-01-2019
Kilde
Grønlands Statistik
Matrix
BEXBBLK2
Fodnoter

Fodnoter

Befolkningsstatistikregistret indeholder oplysninger om alle personer, som har haft bopæl i Grønland efter 1. januar 1977.
Registrets formål er at danne grundlag for befolkningsstatistikken, samt supplere andre personhenførbare oplysninger
med basisoplysninger om personen, samt dennes adresse og familierelationer.
Befolkningsstatistikregistret opdateres med oplysninger fra CPR(Folkeregistrene) hvor følgende oplysninger hentes:
navn, køn, alder, fødested, statsborgerskab, civilstand, henvisning til mor, far samt ægtefælle, bopælsadresse og tilflytningsdato.
Jfr §13 i Lov om Grønlands Statistik, videregives ingen personhenførbare oplysninger fra registret, bortset fra personnumre, som efter Datatilsynets godkendelse er udtrukket til interviewundersøgelser
Moders alder
Alder beregnet som forskel i år mellem døds- og fødselsdato i personnummer. Døde over 99 medregnes som 99-årig