Middellevetid 5-års grundlag[BEDDT5A]
Marker dit valg og vælg mellem tabel på skærm eller fil format. Markerings tips

For variabler markeret med Vælg mindst en værdi skal der vælges mindst en værdi

type Vælg mindst en værdi

Total 3 Valgt

Søg

bosted

Total 3 Valgt

Søg

fødested

Total 3 Valgt

Søg

køn

Total 3 Valgt

Søg

alder

Total 100 Valgt

Søg

tid Vælg mindst en værdi

Total 39 Valgt

Søg


Antal valgte data celler:(max antal 500.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 60 kolonner


Antal valgte celler overstiger max tilladte 500.000
Kontakt og information

Information

Seneste opdatering
17-02-2020
Kontakt
Lars Pedersen, LARP@stat.gl
Enhed
antal år
Opdateringsfrekvens
Annually
Næste opdatering
16-11-2021
Oprettelsesdato
20-12-2011
Kilde
Grønlands Statistik
Matrix
BEXDT5A
Fodnoter

Fodnoter

Simpel beregning.
Med reference til et Lexis skema er dødshyppighederne her beregnet ud fra såkaldte a-grupper, der afgrænser hændelser efter alder og kalenderår. Denne metode stiller færrest krav til datamaterialet og middellevetiderne er beregnet for 5-års perioder fra 1977/81 og frem. Udover køn er beregningerne også foretaget på fødested og bostedstype, ligesom beregninger er gennemført for mænd og kvinder i alt.
alder
Alder skal her forstås i betydningen restlevetid i alder x. Middellevetiden er således restlevetid ved fødsel altså alder 0