Til toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Vælg variabler

Husstande i lokaliteter 1994-2024 [BEDHUS4]

Vælg variabler

Lars Pedersen, LARP@stat.gl
16-02-2024
antal husstande
12-02-2025
24-01-2019
Grønlands Statistik
BEXHUS4
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.

Valgt 0 Total 2

Valgmuligheder
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1 , 2 , 3 ,

Valgt 0 Total 12

Valgmuligheder
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1 barn ingen voksne , 2 børn ingen voksne , Flere end 2 børn ingen voksne ,

Valgt 0 Total 19

Valgmuligheder
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.9550364KIA , Hele landet , Nanortalik (by) ,

Valgt 0 Total 139

Valgmuligheder
Vælg mindst én variabel
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1994 , 1995 , 1996 ,

Valgt 1 Total 31

Antal valgte data celler:
(max antal 1.000.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 30 kolonner

Antal valgte celler overstiger max tilladte 1.000.000
Befolkningsstatistikregistret indeholder oplysninger om alle personer, som har haft bopæl i Grønland efter 1. januar 1977. Registrets formål er at danne grundlag for befolkningsstatistikken, samt supplere andre personhenførbare oplysninger
med basisoplysninger om personen, samt dennes adresse og familierelationer.
Befolkningsstatistikregistret opdateres med oplysninger fra CPR(Folkeregistrene) hvor følgende oplysninger hentes:
navn, køn, alder, fødested, statsborgerskab, civilstand, henvisning til mor, far samt ægtefælle, bopælsadresse og tilflytningsdato.
Jfr §13 i Lov om Grønlands Statistik, videregives ingen personhenførbare oplysninger fra registret, bortset fra personnumre, som efter Datatilsynets godkendelse er udtrukket til interviewundersøgelser
Opgørelsen er baseret på adresseoplysninger i folkeregistrene. En husstand består af
de personer som er registreret med identisk adresse. Den mindste forskel mellem adresseregistreringerne
fører til at personer, som i virkeligheden bor sammen, statistisk pladseres i forskellige husstande.
Ændringer i antal husstande over tid kan skyldes ændringer i registrerings praksis i folkeregistrene.

adressetype

Nogle adresser i CPR er ikke fysiske adresser, men administrative, fx. vejkoder som : uden fast bopæl eller fartøjer.
Der er også mange tolkningsmuligheder for personer som bor udenfor kommunal inddeling. Opgjort som husstande udgør disse kun et par hundrede blandt de 22tusinde husstande. Grønlands Statistik ser bort fra disse administrative adresser når husstandene beskrives
De administrative adresser kan medtages/udelades ved opgørelser af husstandstype og størrelse.

størrelse

Husstandens størrelse. Antal personer pr husstand

tid

Kangerslussuaq blev en del af daværende Sisimiut Kommune i 2002.
4. april 2018 Tabeller hentet før denne dato afviger en smule fra tabeller dannet efter. Årsag : En programmeringsfejl fundet og rettet. ca 100 husstande for hele befolkningen berørt