Til toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Vælg variabler

Befolkningsregnskab, hændelser 1994 - [BEDCALCF]

Vælg variabler

Lars Pedersen, larp@stat.gl
personer
12-02-2025
15-02-2014
Grønlands Statistik
BEXCALCF
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1900 , 1901 , 1902 ,

Valgt 0 Total 138

Valgmuligheder

Valgt 0 Total 4

Valgmuligheder
Vælg mindst én variabel

Valgt 0 Total 4

Valgt 0 Total 3

Valgmuligheder

Valgt 0 Total 2

Valgmuligheder
Vælg mindst én variabel
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1981 , 1982 , 1983 ,

Valgt 1 Total 43

Antal valgte data celler:
(max antal 1.000.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 30 kolonner

Antal valgte celler overstiger max tilladte 1.000.000
Befolkningsregnskabet er en samlet præsentation af bestand og hændelser, der tilsammen forklarer udviklingen over tid i befolkningens størrelse. Det grønlandske befolkningsregnskab er endnu mere detaljeret idet regnskabet kan fordeles på fødselsår, køn og fødested. Regnskabet findes også på geografiske inddelinger, se BEDCALCR. Detaljeringsniveauet gør det velegnet til demografiske analyser og modelberegninger Befolkningsstatistikregistret indeholder oplysninger om alle personer, som har haft bopæl i Grønland efter 1. januar 1977. Registrets formål er at danne grundlag for befolkningsstatistikken, samt supplere andre personhenførbare oplysninger
med basisoplysninger om personen, samt dennes adresse og familierelationer.
Befolkningsstatistikregistret opdateres med oplysninger fra CPR(Folkeregistrene) hvor følgende oplysninger hentes:
personnummer, fødested, statsborgerskab, civilstand, henvisning til mor, far samt ægtefælle, bopælsadresse og tilflytningsdato.
Jfr §13 i Lov om Grønlands Statistik, videregives ingen personhenførbare oplysninger fra registret, bortset fra personnumre, som efter Datatilsynets godkendelse er udtrukket til interviewundersøgelser

fødselsår

Befolkningen fordelt på fødselsår

hændelse

Grundlæggende har man at ændringer i befolkningens størrelse over tid kan forklares ved udvikling i de demografiske komponenter, altså:
Befolkningen(ultimo periode) = Befolkningen(primo periode) + antal levendefødte + antal indvandrede - antal døde - antal udvandrede + korrektion
I en perfekt dataverden, ville det ikke være nødvendigt at operere med en korrektionspost. Oplysninger til den grønlandske befolkningsstatistik baseres på udtræk fra det løbende opdaterede personregister CPR, hvor mange ændringer i landets befolkning registreres. Og med mange ændringer sker der naturligvis fejlindtastninger, som muligvis rettes på et senere tidspunkt.
Korrektionsposten viser hvor mange hændelser, som mangler, for at primobefolkningen med periodens ændringer skal summere til ultimobefolkningen, eller det efterfølgende års primobefolkning

trekant(lexis)

I en periode på et kalenderår, vil personer i alder X bestå af personer fra 2 fødselsårgange. Den yngste årgang tilhører da den nedre trekant i et Lexis diagram, den ældste fødselsårgang tilhører den øvre