Til toppen

Aldersbetinget fertilitet i kommunerne 1977-2015 [BEDBBLSF2]

Vælg variabler

Vælg mindst én variabel
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1977 , 1978 , 1979 ,

Valgt 1 Total 39

Valgt 0 Total 6

Valgmuligheder

Valgt 0 Total 3

Valgmuligheder

Valgt 0 Total 3

Valgmuligheder
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.14 , 15 , 16 ,

Valgt 0 Total 37

Valgmuligheder

Valgt 0 Total 1

Valgmuligheder
Antal valgte data celler:
(max antal 500.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 30 kolonner

Antal valgte celler overstiger max tilladte 500.000
Revideret datagrundlag for perioden 1973-2009
For at præsentere en konsistent tabel i Statistikbanken, med meget høj detaljeringsgrad og færrest mulige uoplyste tabelceller er data om fødsler blevet gennemarbejdet for periode siden 1973
Oplysninger om moders bopæl og alder er på fødselstidspunktet.
Ved revisionen er manglende oplysninger i kalenderåret for fødslen suppleret med oplysninger fra et andet år Fx. I kalenderårsstatistikken har vi hidtil antaget at en moder er født udenfor Grønland hvis hendes fødested er uoplyst. I datagrundlaget har vi nu fejlrettet med oplysninger om moders nyeste kendte fødested, jf myndighedskoden.
Alle adresser er konverteret til lokalitetskode, som defineret af Asiaq i 2009I nogle tilfælde er en levendefødt blevet talt 2 gange i de hidtil offentliggjorte tal.
I datagrundlaget fandtes tidligere mødre og barn uden identifikation. Dette er rettet gennem opslag i andre dele af befolkningsstatistikkens registre
I 1990 og i perioden 1994-2005 er antallet af levendefødte i alt reduceret med 71 levendefødte

moders alder

Alder beregnet som forskel i år mellem barns og moders fødselsdato i personnummer Mødre under 14 medregnes som 14-årige, og mødre over 50 medregnes som 49-årig

tid

2015

Endelig opgørelse