Til toppen

Middellevetid 5-års grundlag[BEDDT5A]

Vælg variabler

Vælg mindst én variabel

Valgt 0 Total 3

Valgt 0 Total 3

Valgmuligheder

Valgt 0 Total 3

Valgmuligheder

Valgt 0 Total 3

Valgmuligheder
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.0 , 1 , 2 ,

Valgt 0 Total 100

Valgmuligheder
Vælg mindst én variabel
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1977 - 1981 , 1978 - 1982 , 1979 - 1983 ,

Valgt 0 Total 39

Antal valgte data celler:
(max antal 500.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 30 kolonner

Antal valgte celler overstiger max tilladte 500.000
Simpel beregning.
Med reference til et Lexis skema er dødshyppighederne her beregnet ud fra såkaldte a-grupper, der afgrænser hændelser efter alder og kalenderår. Denne metode stiller færrest krav til datamaterialet og middellevetiderne er beregnet for 5-års perioder fra 1977/81 og frem. Udover køn er beregningerne også foretaget på fødested og bostedstype, ligesom beregninger er gennemført for mænd og kvinder i alt.

alder

Alder skal her forstås i betydningen restlevetid i alder x. Middellevetiden er således restlevetid ved fødsel altså alder 0