Til toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Vælg variabler

Middellevetid 5-års grundlag[BEDDT5A]

Vælg variabler

Lars Pedersen, LARP@stat.gl
17-02-2020
antal år
Annually
16-11-2021
20-12-2011
Grønlands Statistik
BEXDT5A
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Vælg mindst én variabel

Valgt 0 Total 3

Valgt 0 Total 3

Valgmuligheder

Valgt 0 Total 3

Valgmuligheder

Valgt 0 Total 3

Valgmuligheder
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.0 , 1 , 2 ,

Valgt 0 Total 100

Valgmuligheder
Vælg mindst én variabel
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1977 - 1981 , 1978 - 1982 , 1979 - 1983 ,

Valgt 0 Total 39

Antal valgte data celler:
(max antal 1.000.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 30 kolonner

Antal valgte celler overstiger max tilladte 1.000.000
Simpel beregning.
Med reference til et Lexis skema er dødshyppighederne her beregnet ud fra såkaldte a-grupper, der afgrænser hændelser efter alder og kalenderår. Denne metode stiller færrest krav til datamaterialet og middellevetiderne er beregnet for 5-års perioder fra 1977/81 og frem. Udover køn er beregningerne også foretaget på fødested og bostedstype, ligesom beregninger er gennemført for mænd og kvinder i alt.

alder

Alder skal her forstås i betydningen restlevetid i alder x. Middellevetiden er således restlevetid ved fødsel altså alder 0