Til toppen

Faktisk energiforbrug [fysiske mængder] [END1ACT_fys]

Vælg variabler

Vælg mindst én variabel

Valgt 0 Total 2

Vælg mindst én variabel
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Gasolie , Motorbenzin , Petroleum / Jet A-1 ,

Valgt 0 Total 10

Valgt 0 Total 6

Valgmuligheder
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1990 , 1991 , 1992 ,

Valgt 1 Total 32

Valgmuligheder
Antal valgte data celler:
(max antal 500.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 30 kolonner

Antal valgte celler overstiger max tilladte 500.000
Enheder: Fysiske mængder for følgende varer er opgjort i:
- m3: Gasolie, benzin, petroleum / jet A-1, diesel fuel arctic, flybenzin, fuelolie, spildolie og LPG.
- MWh: Elektricitet, varme.