Faktisk energiforbrug fordelt på nationalregnskabets branchekoder [END2FBR]
Marker dit valg og vælg mellem tabel på skærm eller fil format. Markerings tips

For variabler markeret med Vælg mindst en værdi skal der vælges mindst en værdi

enhed Vælg mindst en værdi

Total 2 Valgt

Søg

energivare Vælg mindst en værdi

Total 11 Valgt

Søg

branche Vælg mindst en værdi

Total 20 Valgt

Søg

tid

Total 13 Valgt

Søg


Antal valgte data celler:(max antal 500.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 60 kolonner


Antal valgte celler overstiger max tilladte 500.000
Kontakt og information

Information

Seneste opdatering
14-12-2017
Kontakt
Lene Baunbæk, LEBA@stat.gl
Enhed
Tera Joule og fysiske mængder
Opdateringsfrekvens
Annually
Næste opdatering
14-12-2018
Oprettelsesdato
06-12-2016
Matrix
ENE2FBR
Fodnoter

Fodnoter

Enheder: Fysiske mængder for følgende varer er opgjort i:
- m3: Gasolie, benzin, petroleum / jet A-1, diesel fuel arctic, flybenzin, fuelolie, spildolie LPG og vand.
- MWh: Elektricitet, varme.