Til toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Vælg variabler

Registrerede motorkøretøjer fordelt efter ejerskab [ENDMO1HI]

Vælg variabler

Lene Baunbæk, LEBA@stat.gl
08-05-2024
Antal køretøjer
Annually
06-05-2025
05-05-2014
ENEMO1HI
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.

Valgt 0 Total 3

Valgmuligheder
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Motorkøretøjer i alt , Hyrevogne , Udlejningsbiler ,

Valgt 0 Total 17

Valgmuligheder
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1966 , 1967 , 1968 ,

Valgt 1 Total 59

Valgmuligheder
Antal valgte data celler:
(max antal 1.000.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 30 kolonner

Antal valgte celler overstiger max tilladte 1.000.000
Registrerede motorkøretøjer pr. 1. januar.
Fra 2014 registreres også entreprenørmaskiner, påhængsvogne og snescootere.
I 2005 og 2006 er det ikke muligt at fordele motorkøretøjer efter ejerskab.
Bemærk, at der er databrud i opgørelsen fra 2004 til 2007.
Databruddet skyldes, at ejerskabet i de tidligere opgørelser udelukkende blev bestemt af, hvorvidt motorkøretøjer var registreret
til et cpr-nummer eller et cvr-nummer. De fleste motorkøretøjer er både før og nu primært registreret til cpr-numre. Men i modsætning
til de tidligere opgørelse indtil 2004 er det nu muligt at knytte en erhvervsbranche til de cpr-registrerede motorkøretøjer, der i
virkeligheden primært benyttes til erhvervsmæssigt brug. Den ændrede opgørelsesmetode har således resulteret i et databrud, - men giver
alt andet lige en mere korrekt opgørelse af motorkøretøjernes erhvervsmæssige benyttelse.