Registrerede motorkøretøjer fordelt på distrikter [ENDMO2DI]
Marker dit valg og vælg mellem tabel på skærm eller fil format. Markerings tips

For variabler markeret med Vælg mindst en værdi skal der vælges mindst en værdi

kategori

Total 13 Valgt

Søg

distrikt

Total 20 Valgt

Søg

tid Vælg mindst en værdi

Total 14 Valgt

Søg


Antal valgte data celler:(max antal 500.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 60 kolonner


Antal valgte celler overstiger max tilladte 500.000
Kontakt og information

Information

Seneste opdatering
04-05-2020
Kontakt
Lene Baunbæk, LEBA@stat.gl
Enhed
Antal køretøjer
Opdateringsfrekvens
Annually
Næste opdatering
06-05-2021
Oprettelsesdato
05-05-2014
Matrix
ENEMO2DI
Fodnoter

Fodnoter

Registrerede motorkøretøjer pr. 1. januar.
Fra 2014 registreres også entreprenørmaskiner, påhængsvogne og snescootere.
Motorkøretøjernes fordeling på distrikter opgøres i forhold til ejerens bopæl ifølge motorregistret.
Et køretøj kan således være registreret til en person eller virksomhed i ét distrikt, - men fysisk befinde sig i et andet distrikt.