Til toppen

Balance for brancherne by branche, post, type and tid

Vælg variabler

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.B. Fiskeri , C. Råstofudvinding , D. Industri ,

Valgt 0 Total 9

Valgmuligheder
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Immaterielle anlægsaktiver , Grunde og bygninger , Tekniske anlæg og maskiner ,

Valgt 0 Total 16

Valgmuligheder

Valgt 0 Total 2

Valgmuligheder
Vælg mindst én variabel
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2003 , 2004 , 2005 ,

Valgt 1 Total 11

Antal valgte data celler:
(max antal 500.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 30 kolonner

Antal valgte celler overstiger max tilladte 500.000
Der er ingen fodnoter