Decilfordeling af husstandsindkomster fordelt på kommuner [INDH4]
Marker dit valg og vælg mellem tabel på skærm eller fil format. Markerings tips

For variabler markeret med Vælg mindst en værdi skal der vælges mindst en værdi

tid Vælg mindst en værdi

Total 17 Valgt

Søg

kommune

Total 7 Valgt

Søg

bosted

Total 3 Valgt

Søg

antal voksne

Total 4 Valgt

Søg

antal børn

Total 5 Valgt

Søg

decil Vælg mindst en værdi

Total 10 Valgt

Søg

indkomsttype Vælg mindst en værdi

Total 12 Valgt

Søg


Antal valgte data celler:(max antal 500.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 60 kolonner


Antal valgte celler overstiger max tilladte 500.000
Kontakt og information

Information

Seneste opdatering
28-10-2019
Kontakt
Lene Baunbæk, leba@stat.gl
Enhed
DKK
Opdateringsfrekvens
Annually
Næste opdatering
28-10-2020
Oprettelsesdato
31-01-2011
Kilde
Grønlands Statistik
Matrix
INXH4
Fodnoter

Fodnoter

Der er tale om foreløbige tal for 2018.
Som følge af ændrede beskatningsregler for udenlandske pensionsordninger indtræder der et niveauskifte i opadgående retning fra 2016 til 2017. Niveauskiftet påvirker samtlige indkomstbegreber og indkomstfordelingsmål, herunder også Gini-koefficienten.
For beskrivelse af kilder og opgørelsesmetoder henvises til metodeafsnittet i seneste indkomstpublikation (bemærk menuen i venstre side): www.stat.gl/IND201901/m1
Signaturforklaring:
.. For usikker til at kunne angives eller udeladt af diskretionshensyn
... Oplysninger foreligger ikke
antal voksne
Voksne er defineret som personer på mindst 18 år.
antal børn
Børn er defineret som personer under 18 år.