Til toppen

Decilfordeling af husstandsindkomster fordelt på distrikter [INDH5]

Vælg variabler

Vælg mindst én variabel
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2002 , 2003 , 2004 ,

Valgt 1 Total 17

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Hele landet , Nanortalik , Qaqortoq ,

Valgt 0 Total 19

Valgmuligheder

Valgt 0 Total 3

Valgmuligheder

Valgt 0 Total 4

Valgmuligheder

Valgt 0 Total 5

Valgmuligheder
Vælg mindst én variabel
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1 , 2 , 3 ,

Valgt 0 Total 10

Vælg mindst én variabel
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Gennemsnitlig husstandsindkomst (brutto) , Maksimal husstandsindkomst (brutto) , Gennemsnitlig skattepligtig husstandsindkomst ,

Valgt 0 Total 12

Antal valgte data celler:
(max antal 500.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 30 kolonner

Antal valgte celler overstiger max tilladte 500.000
Der er tale om foreløbige tal for 2018. Som følge af ændrede beskatningsregler for udenlandske pensionsordninger indtræder der et niveauskifte i opadgående retning fra 2016 til 2017. Niveauskiftet påvirker samtlige indkomstbegreber og indkomstfordelingsmål, herunder også Gini-koefficienten. For beskrivelse af kilder og opgørelsesmetoder henvises til metodeafsnittet i seneste indkomstpublikation (bemærk menuen i venstre side): www.stat.gl/IND201901/m1 Signaturforklaring:
.. For usikker til at kunne angives eller udeladt af diskretionshensyn
... Oplysninger foreligger ikke

antal voksne

Voksne er defineret som personer på mindst 18 år.

antal børn

Børn er defineret som personer under 18 år.