Gennemsnitlige personindkomster fordelt på kommuner [INDP1]
Marker dit valg og vælg mellem tabel på skærm eller fil format. Markerings tips

For variabler markeret med Vælg mindst en værdi skal der vælges mindst en værdi

tid Vælg mindst en værdi

Total 17 Valgt

Søg

kommune

Total 8 Valgt

Søg

bosted

Total 4 Valgt

Søg

alder

Total 14 Valgt

Søg

fødested

Total 3 Valgt

Søg

køn

Total 3 Valgt

Søg

indkomsttype Vælg mindst en værdi

Total 3 Valgt

Søg


Antal valgte data celler:(max antal 500.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 60 kolonner


Antal valgte celler overstiger max tilladte 500.000
Kontakt og information

Information

Seneste opdatering
28-10-2019
Kontakt
Lene Baunbæk, leba@stat.gl
Enhed
DKK
Opdateringsfrekvens
Annually
Næste opdatering
28-10-2020
Oprettelsesdato
31-01-2011
Kilde
Grønlands Statistik
Matrix
INXP1
Fodnoter

Fodnoter

Der er tale om foreløbige tal for 2018.
Som følge af ændrede beskatningsregler for udenlandske pensionsordninger indtræder der et niveauskifte i opadgående retning fra 2016 til 2017. Niveauskiftet påvirker samtlige indkomstbegreber og indkomstfordelingsmål, herunder også Gini-koefficienten.
For beskrivelse af kilder og opgørelsesmetoder henvises til metodeafsnittet i seneste indkomstpublikation (bemærk menuen i venstre side): www.stat.gl/IND201901/m1
Signaturforklaring:
.. For usikker til at kunne angives eller udeladt af diskretionshensyn
... Oplysninger foreligger ikke
køn
Kun fra og med 2008
indkomsttype
Bruttoindkomst
Begrebet bruttoindkomst dækker over en persons samlede indkomst før skattebetaling. Bruttoindkomsten inkluderer kun de indkomsttyper, der fremgår af selvangivelsen, og som er af skattemæssig interesse. Ikke-skattepligtige monetære indkomster indgår følgelig ikke i opgørelsen af bruttoindkomsten, ligesom ikke-skattepligtige sociale ydelser heller ikke er inkluderet. Ligeledes er ikke-skattepligtige naturalieindkomster - som for eksempel værdien af produkter fra fangst og fiskeri til eget forbrug - ikke inkluderet i bruttoindkomsten.
Skattepligtig indkomst
Den skattepligtige indkomst er en skatteteknisk størrelse, der danner grundlag for den endelige skatteberegning. Den skattepligtige indkomst beregnes ved at trække de i skattelovgivningen definerede fradrag fra bruttoindkomsten, og opgørelser af den skattepligtige indkomst har primært administrativ interesse. Det bør understreges, at ændringer i skattelovgivningen gennem tiderne bevirker, at sammenligninger af den skattepligtige indkomst over tid skal foretages med varsomhed.
Indkomst efter skat
Indkomst efter skat beregnes ved at trække den endelige slutskat fra bruttoindkomsten, og begrebet beskriver derfor, hvor meget en person reelt har til rådighed.