Til toppen

Detailhandlens omsætningsindeks (indeks 2010=100) (2009K2-2023K3) [KODDET]

Vælg variabler

Vælg mindst én variabel
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2009K2 , 2009K3 , 2009K4 ,

Valgt 1 Total 58

Vælg mindst én variabel

Valgt 0 Total 4

Antal valgte data celler:
(max antal 500.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 30 kolonner

Antal valgte celler overstiger max tilladte 500.000
For metode og definitioner henvises til publikation om konjunkturstatistikken, der kan hentes på www.stat.gl
Dokumentation vedrørende sæsonkorrektion kan hentes på hentes på www.stat.gl
Signaturforklaring:
... Oplysninger foreligger ikke

tid

2017K1

En ændring i opgørelsesperioden for en af detailkæderne i indekset, medfører at der en mindre negativ påvirkning af indekset i dette kvartal og i det efterfølgende kvartal.

2017K3

Ændringen i detailhandlens omsætningsindeks, kan være påvirket af ændring i markedsandele for de butikskæ¬der, der er medtaget i indekset.