Til toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Vælg variabler

Ud- og indlån fra banker ultimobalance efter indenlandsk sektor og tid(2003K1-2024K1) [KODLAN]

Vælg variabler

Aqqaluaq F. Lund, aqlu@stat.gl
16-05-2024
Mio. kroner
Quarterly, kvartalsvis, kvartalit
16-08-2024
27-05-2015
Grønlands Statistik
KOXLAN
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Vælg mindst én variabel
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1000 Udlån (alle sektorer) , 1000 Indlån (alle sektorer) , 1100 Ikke-finansielle selskaber, udlån ,

Valgt 0 Total 12

Vælg mindst én variabel
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2003K1 , 2003K2 , 2003K3 ,

Valgt 1 Total 85

Antal valgte data celler:
(max antal 1.000.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 30 kolonner

Antal valgte celler overstiger max tilladte 1.000.000
For metode og definitioner henvises til publikation om konjunkturstatistikken, der kan hentes på www.stat.gl
Signaturforklaring:
... Oplysninger foreligger ikke

indenlandsk sektor

MFI3 starter fra 2013K3
Statistikken omfatter kun opgørelse af den danske, grønlandske og færøske MFI-sektors ind- og udlån til grønlandske residenter.
F.eks. vil et udlån til den ikke-finansielle sektor, fra en bank beliggende i Island, Tyskland, England eller et fjerde land (udlandet). Dette lån vil ikke være medtaget i opgørelsen.
Tallene for ind- og udlån er korrigerede siden offentliggørelsen d. 14. august 2018. Korrektionen vedrører flytninger mellem sektorerne, og der er således ikke ændret på totalerne.